INFINITI TONER

Màu nhuộm Infiniti Toner là những loại thuốc nhuộm tóc chuyên nghiệp trong bộ sưu tập gồm 5 màu trang nhã; 0,21 Champagne, 0,22 Laveder, 9,23 Cool Sand, 10,11 Ice và 10,21 Pearl.

Dòng nhuộm tóc chuyên nghiệp này có thể kết hợp với nhau để cho phép các nhà tạo mẫu tóc tạo hiệu ứng màu tùy thích.

Tỉ lệ pha 1:1.5 , chỉ mix chung với oxi 1.5, 2.8, 3% và để thời gian 10 phút