TẠO KIỂU AFFINAGE NGHỆ THUẬT SÁNG TẠO CỦA TAỌ KIỂU

TẠO KIỂUAFFINAGE

 

NGHỆ THUẬT SÁNG TẠO CỦA TAỌ KIỂU

 

Sản phẫm tạo kiểu Affinage Professional  là lý tưởng cho tạo kiểu tóc theo xu hướng thời trang, nhẹ và linh hoạt.

 

Độgiữ  tóc từ nhẹ nhàng đến mạnh mẽ hơn mang lại khả năng kiểm soát sáng tạo mà không ảnh hưởng đến kết cấu và chuyển

động, trong khi Công nghệ Kích hoạt Nhiệt mang lại sự bảo vệ hiệu quả và các loại dầu tự nhiên và chiết xuất cung cấp dưỡng

chất cho tóc.

 

Dễ sử dụng, Nhómsản phẩmnày có thể được xếp lớp và kết hợp để chuẩn bị hoàn hảo, tạo kiểu và hoàn thiện cho bất kỳ

loại tóc nào

 

NHỮNG LỢI ÍCH

 

Lý tưởng chotạo kiểu tóc theo xu hướngthời trang, nhẹ nhàngvà linh hoạt

 

Công nghệ kích hoạt nhiệt mang lại sự bảo vệ tóchiệu quả

 

Dầu tự nhiên và chiết xuất cung cấp dinh dưỡng

 

Lớp và kết hợp các sản phẩm để chuẩn bị hoàn hảo, kiểu dáng và hoàn thiện