satin .000 CLEAR

MÀU SATIN DEMI PERMANENT COLOUR – SATIN100ml
Infiniti Satin Tone On Tone là màu nhuộm có chất dưỡng tăng cường cao chuyên nghiệp, chứa Keratin. Vitamin và khoáng chấtđể tăng sự làm dịu cho màu nhuộm, Infiniti Satin Tone On Tone  là màu nhuộm tóc không chứa ammoniac, dể dàng pha trộn, phủ bạc lên đến 100%

Nhuộm trên nền tóc khô.

Tỉ lệ pha trộn với Oxy là 1:1.2