intensives.7 MATT ASH

INFINITI INTENSIVES (MÀU MIX)80ml

Để tăng cường sự sáng tạo về màu sắc cho các nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp Màu Mix Infiniti Intensive Mix với bất kỳ màu nhuộm thời trang hoặc màu Infiniti Satin để có nhiều màu như ý muốn.

Màu Infiniti Intensive  rất lý tưởng để tăng hoặc trung hòa ánh sắc màu và tạo độ sâu màu, phong phú và sống động.

Bộ sưu tập gồm 7 màu tuyệt đẹp :

.1 Ash , . 2 Pearl Violet , .21 Extra Pearl Violet ,.3 Gold , .4 Copper , .6 Red , .7 Matt Ash. Mix khoảng 25% trở lại.