INFRARED(ĐỎ , ĐỎ TÍM,ĐỒNG TRỰC TIẾP KHÔNG TẨY TÓC)