INFINITI GOTHIC MÀU XÁM KHÓI , BẠCH KIM

Màu Infiniti Gothic(Bạch kim, Xám bạc) là màu có hàm lượng amoniac thấp .Với công thức

Creme / Gel dưỡng  Infiniti Gothic là bộ sưu tập 5 màu gồm 1.117 Gothic Black ,

4.117 Anthracite , 6.117 Onyx , 9.117 Silver, 10.117 Platinum(Bạch kim)

Tỉ lệ pha trộn với Oxy là 1/1.5, chỉ mix chung với oxi 1.5, 2.8, 3%