OXI INFINITI DEVELOPER 6% ( dung dịch pha trợ nhuộm)

OXI 6% DUNG DỊCH PHA KEM NHUỘM 950ml

Tăng 1 – 2 level

Tăng cường độ màu phủ bạc.

1. Độ nâng tông và khả năng giữ màu phụ thuộc vào phần lớn kết cấu và độ xốp của tóc.

2. Sử dụng cân để đạt kết quả tốt nhất.

3. Màu thông thường sẽ không làm sáng màu.