OXI INFINITI DEVELOPER 3%( dung dịch trợ nhuộm)

OXI 3% DUNG DỊCH PHA KEM NHUỘM 950ml

  • Giữ nguyên tông tối hơn ( giảm tông)
  • Thích hợp phủ bạc toàn bộ, làm sáng tông
  • Tăng cường độ màu phủ bạc.

1. Độ nâng tông và khả năng giữ màu phụ thuộc vào phần lớn kết cấu và độ xốp của tóc.

2. Sử dụng cân để đạt kết quả tốt nhất.

3. Màu thông thường sẽ không làm sáng mà