OXI INFINITI DEVELOPER 12%

OXI 12% DUNG DỊCH PHA KEM NHUỘM

Tăng 3 – 4 level dùng với arctic blondes tăng 4 – 5 level.

1. Độ nâng tông và khả năng giữ màu phụ thuộc vào phần lớn kết cấu và độ xốp của tóc.

2. Sử dụng cân để đạt kết quả tốt nhất.

3. Màu thông thường sẽ không làm sáng màu