INFINITI HIGH LIFT(NÂNG TÔNG)

 

Màu nhuộm Infiniti High Lift (nâng tông)  là bộ sưu tập gồm 6 màu vàng tuyệt đĩnh 12.0 Arctic Light Blonde, 12.0S High Lift Booster, 12.1 Arctic Light Ash Blonde, 12.11 Arctic Extra Ash Blonde, 12.2 Arctic Pearl Blonde và 12,23 Arctic Beige Blonde.

Với công thức kem / gel dưỡng và hàm lượng amoniac thấp, đây là dòng sản phẩm tóc chuyên nghiệp được các nhà tạo mẫu tóc & khách hàng yêu thích.

Tỉ lệ pha 1 : 2