FLEXI STYLING PASTE

FLEXI STYLING PASTE

FlexiSlyling Pastenày là hoàn hảo cho tạokiểuvà lý tưởng cho tất cả các loại tóc.

Với độ giữ nếp tóc trung bìnhvà bóng mượt

Affinage Professional Flexi Paste giúp bạn dễ dàng tạo kiểuvà định hình phong cách mong muốn của mình.

100gm

CÁCH SỬ DỤNG

Áp dụng một lượng nhỏ vào tóc ẩm hoặc khô để tạo kết cấu và tạokiểu.

ĐỘ GIỮ NẾP TÓC : Độ giữ nếp tóc trung bình