INFINITI COFFEE MÀU CAFÉ

Màu nhuộm Coffee  là bộ sưu tập gồm 6 màu sắc cafe tuyệt đẹp,

4.036 Medium Cafe Noir Brown, 5.036 Light Coffee Brown, 6.036 Dark Chocolate Blonde, 7.036 Medium Milk Chocolate Blonde, 8.035 Light Cappuccino Blonde và 9.035 Very Light  Cafe Latte Blonde

Nhóm màu Cafe chứa 6 tông màu giúp cho những màu tóc trở nên hoàn hảo trong 1 bước

Bộ sưu tập Cafe  có công thức cơ bản

Creme/Gel  nuôi dưởng với hàm lượng amoniac thấp và độ phủ bạc tối ưu

Tỉ lệ pha trộn với Oxy là 1:1.5