7.036 MEDIUM MILK CHOCOLATE BLONDE

Màu nhuộm Coffee  là bộ sưu tập gồm 6 màu sắc cafe tuyệt đẹp,

4.036Medium Cafe Noir Brown, 5.036Light Coffee Brown, 6.036Dark Chocolate Blonde, 7.036Medium Milk Chocolate Blonde, 8.035Light Cappuccino Blonde và 9.035Very Light  Cafe Latte Blonde

Nhóm màu Cafe chứa 6 tông màu giúp cho những màu tóc trở nên hoàn hảo trong 1 bước

Bộ sưu tập Cafe  có công thức cơ bản

Creme/Gel  nuôi dưởng với hàm lượng amoniac thấp và độ phủ bạc tối ưu

Tỉ lệ pha trộn với Oxy là 1:1.5