6.117 ONYX

MÀU GOTHIC(BẠCH KIM , XÁM KHÓI)100ml

Màu Infiniti Gothic là màu có hàm lượng amoniac thấp

Với công thức Creme / Gel dưỡng  Infiniti

Gothic là bộ sưu tập 5 màu gồm

1.117 Gothic Black , 4.117 Anthracite , 6.117 Onyx , 9.117 Silver,

10.117 Platinum(Bạch kim)

Tỉ lệ pha trộn với Oxy là 1/1.5, chỉ mix chung với oxi 1.5, 2.8, 3%